CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The relation between stormwater and sediment quality in stormwater ponds

Jonas German (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering) ; Gilbert Svensson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering)
Strecker, E. W. and Huber, W. C., Proceedings of the 9th International Conference on Urban Drainage, Portland, Oregon, USA, September 8-13 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: stormwater pond, sediment, EMCDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 1964

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur