CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Pressure Hydriding of Zircaloy Cladding by the Thermogravimetry and Tube-Burst Technique

H. S. Hong ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; D.R. Olander ; L. Hallstadius
Journal of Nuclear Materials Vol. 336 (2005), p. 113-119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 19638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur