CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Marginal Enumeration Bayesian Cramer-Rao Bound for Jump Markov Systems

C. Fritsche ; U. Orguner ; Lennart Svensson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; F. Gustafsson
Ieee Signal Processing Letters (1070-9908). Vol. 21 (2014), 4, p. 464-468.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A marginal version of the enumeration Bayesian Cramer-Rao Bound (EBCRB) for jump Markov systems is proposed. It is shown that the proposed bound is at least as tight as EBCRB and the improvement stems from better handling of the nonlinearities. The new bound is illustrated to yield tighter results than BCRB and EBCRB on a benchmark example.Denna post skapades 2014-04-07. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 196350

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur