CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metal content and particle size distribution of street sediments and street sweeping waste

Jonas German (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering) ; Gilbert Svensson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering)
Water Science and Technology (0273-1223). Vol. 46 (2002), 6-7, p. 191-198.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: grain size, heavy metals, particle size distribution, street sediment, street sweepingDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 1963

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur