CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

YBCO nanowires for ultrasensitive magnetic flux detectors and optical applications

Riccardo Arpaia (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-04. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 196299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Supraledning

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2014-05-09
Tid: 13:00
Lokal: Kollektorn (A423), MC2 Department, Kemivägen 9, Gothenburg
Opponent: Dr Sergey Cherednichenko, Microtechnology and Nanoscience Department, Terahertz and Millimetre Wave Laboratory, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology