CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrothermal stability of Fe-BEA as SCR-catalyst

Soran Shwan (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jonas Jansson ; Louise Olsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Materials for Tomorrow, Chalmers, 11-12 Maj, Göteborg, Sverige. (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 196278