CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deactivation mechanisms of Fe-BEA as NH3-SCR catalyst - Experimental studies and kinetic modeling

Soran Shwan (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jonas Jansson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Olsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Energirelaterad Fordonsforskning, 10-11 April, Örebro, Sverige. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 196273