CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction

U. Cubasch ; D. Wuebbles ; Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; M. C. Facchini ; D. Frame ; N. Mahowald ; J.-G. Winther
Climate Change 2013: The Physical Science Basis p. 119-158. (2013)
[Kapitel, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-04-04. Senast ändrad 2014-12-28.
CPL Pubid: 196245

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur