CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent progress in numerical simulations for train aerodynamics

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Jan Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Workshop on Railway Aerodynamics, Birmingham, April 8th-10th, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: train aerodynamics, Partially-Averaged Navier Stokes, PANS, flow control, LESDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-03. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 196242

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)