CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the prediction of macroscopic yield surfaces for a pearlitic steel using computational homogenization

Erik Lindfeldt (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Journal of Multiscale Modelling Vol. 4 (2012), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the present work a multiscale modeling framework is used to predict yield surfaces for a pearlitic steel. On the mesoscale a model taking into account the features of the pearlite colonies, i.e. the crystallographic orientations of the ferrite and the cementite lamella orientation, is used. The microscale model includes both the ferrite matrix and the cementite lamellae and the interactions between these phases. The model is used to predict yield surfaces for both isotropic and deformed mesomodels.

Nyckelord: Multiscale modeling, crystal plasticity, finite deformation, pearliteDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-03. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 196226

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On multiscale modeling of pearlitic steel