CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Suggested facade cases for study of sound insulation considering wall, window and air intake

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
2014. - 13 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-03. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 196216

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Akustik

Chalmers infrastruktur