CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular Gas Properties of 12-um Seyfet Galaxies - I. The Southern Sample

M. Strong ; A. Pedlar ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; R.J. Beswick ; S. Curran ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap ; Onsala Rymdobservatorium)
Mon. Not. R. Astron. Soc Vol. 353 (2004), p. 1151-1160.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ISM, molecules, galaxies, Seyfert, radio linesDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1962

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur