CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Betong och arkitektur. Betongens utveckling i husbyggandet 1880-1940 med Göteborg som exempel

Concrete and Architecture. The Development of Concrete in Building Construction 1880-1940, by Examples from Gothenburg

Bengt J O Johansson (Institutionen för form och teknik, Husbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Licentiatavhandling]

This is a study of development of concrete and concrete structures, and its architectural influences in Sweden during the period 1880-1940.

Nyckelord: history of architecture, history of building structures, history of concrete, Sweden, GothenburgDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2010-11-01.
CPL Pubid: 1961

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för form och teknik, Husbyggnad (1991-2000)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2000-09-06