CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface Characterization of Soft Magnetic Composite Powder and Compacts

Christos Oikonomou (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 86 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), high resolution scanning electron microscopy (HR SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), focused ion beam (FIB), soft magnetic composites (SMC), powder metallurgy (PM), surface layers, depth profiling, thickness determinationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-02. Senast ändrad 2014-04-11.
CPL Pubid: 196090

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kompositmaterial och -teknik
Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Development of methodology for surface analysis of soft magnetic composite powders


Evaluation of the thickness and roughness of homogeneous surface layers on spherical and irregular powder particles


Examination

Datum: 2014-04-29
Tid: 13:00
Lokal: Lecture room HA2, Hörsalsvägen 4, Gothenburg
Opponent: Dr. Björn Skårman, Material Specialist at Höganäs AB, Höganäs, Sweden

Ingår i serie

Technical report - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology