CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principles of Heat Transfer in Internal Combustion Engines from a Modeling standpoint

Mirko Bovo (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning ; Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. ISBN: 978-91-7385-992-9.- 116 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-04-01.
CPL Pubid: 196041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


On the Numerical Modeling of Impinging Jets Heat Transfer - A Practical Approach


Examination

Datum: 2014-04-29
Tid: 10.00
Lokal: VDL (Virtual development laboratory" Hörsalsvägen 7a
Opponent: Dr. David Reuss