CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A newly revealed physical mechanism of an increase in burning rate in a turbulent flow

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Sabelnikov Vladimir ; Nishiki Shinnosuke ; Hasegawa Tatsuya
Joint Meeting of the British and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute. March 27-28, 2014, Cambridge, UK. Book of Abstracts p. 47-48. (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-31.
CPL Pubid: 195954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur