CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetic Fields and Spiral Structure

A. Fletcher ; R. Beck ; E. Berkhuijsen ; Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; A. Shukarov
Proceedings of "How does the Galaxy Work?", Granada, Spain, June 2003, eds E.J. Alfaro, E. Perez, J. Franco, Astrophys. and Sp. Sci. Library, Springer-Verlag p. 315. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1959

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur