CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development and evaluation of three real-time immuno-PCR assemblages for quantification of PSA

Kristina Lind (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Mikael Kubista (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Journal of Immunological Methods Vol. 304 (2005), p. 107-116.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Real-time immuno-PCR, Real-time PCR, PSADenna post skapades 2006-04-11. Senast ändrad 2009-12-04.
CPL Pubid: 19588

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Bioanalytisk teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Real-time PCR and its application for protein quantification