CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of the oxidation behaviour of surface and inner bulk material of a MoSi2 based composite

Kristina Hansson (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Jun Eu Tang (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Mats Halvarsson (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Robert Pompe ; Mats Sundberg ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Journal of the Australasian Ceramic Society Vol. 38 (2002), 2, p. 149-153.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 19587

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)
Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur