CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new labyrinth factor for modelling the effect of binder volume fraction on gradient sintering of cemented carbides

Robert Frykholm (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Malin Ekroth ; Bo Jansson ; John Ågren ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Acta Materialia Vol. 51 (2003), p. 1115-1121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 19585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur