CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of enhanced support acidity on the sulfate storage and the activity of Pt/γ-Al2O3 for no oxidation and propylene oxidation

Xavier Auvray (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Louise Olsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Catalysis Letters (1011-372X). Vol. 144 (2014), 1, p. 22-31.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-26. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 195724

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Transport
Kemiteknik
Katalys

Chalmers infrastruktur