CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physics of ice and snow as affects thermal pressure

Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg,1977. - 158 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 19568

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Thermal ice pressure in lake ice covers


Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A 1977:01