CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal ice pressure in lake ice covers

Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg,1978. ISBN: 99-0152252-8.- 164 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 19566

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Physics of ice and snow as affects thermal pressure


Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 267


Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A 1978:02