CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indoor Environment and User Perception - A Field Study in a Hospital Ward

Jennie Skoog (Institutionen för installationsteknik)
Scanvac Newsletter Vol. 2 (2004), p. 6-7.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: inddor environment, user's perception, hospital ward


abstractDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19565

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur