CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indoor Environment in Hospital Wards: A Study in a Swedish Hospital

Jennie Skoog (Institutionen för installationsteknik) ; Lennart Jagemar ; Niklas Fransson (Institutionen för installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
ASHRAE IAQ 2004 - Critical Operations: Supporting the Healing Environment through IAQ Performance Standards Vol. 1 (2004),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: hospital, indoor climate, thermal comfort, patient, staff, questionnaire, measurement, temperature, humididty, air velocityDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur