CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of temperature effects on removal efficiency and dissolved oxygen concentrations in stormwater ponds.

Jonas German (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering) ; Gilbert Svensson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering) ; Lars-Göran Gustafsson ; Maria Vikström
Water Science and Technology (ISSN: 0273-1223). Vol. 48 (2003), 9, p. 145-154.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cold climate, dissolved oxygen, removal efficiency, stormwater pond, temperature, winterDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 1956

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur