CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konstruktioner i havet : vågkrafter, rörelser : en inventering av datorprogram

Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad) ; Göran Olsson
Göteborg,1981. - Ca [100] bl. s.
[Rapport]

STU-rapport 79-5536. SlutrapportDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 19553

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B 1981:25