CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Performance Computing tools for the Integrated Tokamak Modelling project

B. Guillerminet ; I. Campos Plasencia ; M. Haefele ; F. Iannone ; A. Jackson ; G. Manduchi ; M. Plociennik ; E. Sonnendrucker ; Pär Strand (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori) ; M. Owsiak
Fusion Engineering and Design (0920-3796). Vol. 85 (2010), 3-4, p. 388 - 393.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Fusion Modelling and Simulation are very challenging and the High Performance Computing issues are addressed here. Toolset for jobs launching and scheduling, data communication and visualization have been developed by the EUFORIA project and used with a plasma edge simulation code.

Nyckelord: Simulation, Fusion, ITER, GRID, HPC, Integrated modelling, ITM, EUFORIADen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 195526

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori (2010-2012)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Fusion
Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur