CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik, 2011. ISBN: 978-91-7290-303-6.- 91 s. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2014-03-24. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 195524

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Chalmers infrastruktur