CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Halverade energibidrag utarmar branschen

Kristina Sjöberg ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Energi&Miljö Vol. 75 (2004), 12, p. 32-34.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: University, research, energy, fundingDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 19550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur