CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MODEX-MODIM : user's manual

Jan Lindahl ; Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg,1987. - 77 s.
[Rapport]

Nyckelord: Mooring cables. Dynamics. CTHDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 19545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B 1987:49