CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advances in high frequency graphene electronics and integrated terahertz electronics for imaging and sensing applications

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ; GigaHertz Centrum)
GigaHertz Symposium p. 61. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Swedish Microwave Days, Chalmers, Göteborg, March 11-12, 2014.Denna post skapades 2014-03-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 195417