CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing how cationic intercalators affect DNA using nanofluidic channels

Lena Nyberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; F. Persson ; Björn Åkerman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Fredrik Westerlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
European Biophysics Journal with Biophysics Letters (0175-7571). Vol. 42 (2013), S1, p. S202-S202.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract, 9th European-Biophysical-Societies-Association CongressDenna post skapades 2014-03-20. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 195354

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur