CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing in turbulence: how the capacity for resilience influences creativity

Anders Richtnér ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
R &D Management (0033-6807). Vol. 44 (2014), 2, p. 137-151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-03-19. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 195303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur