CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Four-Dimensional Modulation Formats for Long-Haul Transmission

Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Martin Sjödin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Tobias Eriksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communication Conference, OFC 2014; San Francisco; United States; 9 March 2014 through 13 March 2014 (2162-2701). p. Art. no. 6886527. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A number of four-dimensional modulation formats are described theoretically and from an implementation point of view. The requirements for digital signal processing and the trade-off between spectral efficiency and receiver sensitivity is discussed.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-19. Senast ändrad 2015-10-28.
CPL Pubid: 195299

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur