CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A multi-scale electromagnetic model of pacemaker lead heating in MRI

Oskar Talcoth (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system)
Proceedings of AntennEMB 2014 p. 113. (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-18. Senast ändrad 2014-03-18.
CPL Pubid: 195273