CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the wave climate of the southern Baltic

Nils Mårtensson (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad)
: Gruppen för vågenergiforskning, 1983. - 57 bl. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 19525

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Gruppen för vågenergiforskning, [Chalmers tekniska högskola]. GR 1983:46