CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural studies of NiAl-based model alloys and commercial superalloys after isothermal oxidation

Henrik Svensson (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Johan Angenete (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Krystyna Stiller (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Vratislav Langer (Institutionen för oorganisk miljökemi)
Materials at high temperatures Vol. 20 (2003), 3, p. 421-428.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1952

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur