CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Twin Telescope and Tide Gauge Plans for the Onsala Space Observatory

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Johan Löfgren (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
IVS General Meeting 2014, Shanghai (2014)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: geodetic VLBI, fundamental station, tide gauge, GNSS-RDenna post skapades 2014-03-18. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 195188

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Multidisciplinär geovetenskap
Geofysik
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium