CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corrections to: "Channel Sounding of Loaded Reverberation Chamber for Over-the-Air Testing of Wireless Devices-Coherence Bandwidth Versus Average Mode Bandwidth and Delay Spread (vol 8, pg 678, 2009)"

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (1536-1225). Vol. 12 (2013), p. 1728-1728.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-03-17. Senast ändrad 2014-10-15.
CPL Pubid: 195144

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur