CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Yeast cell aging and death

Dina Petranovic (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; A. Ganley
Fems Yeast Research (1567-1356). Vol. 14 (2014), 1, p. 1-1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-03-17.
CPL Pubid: 195123

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur