CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicle tyre to road friction value estimation arrangement

Mats Jonasson ; Bengt Jacobson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Derong Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Timothy Gordon (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
(2013)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-17. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 195113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur