CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TEM studies of thermally grown oxide scales on aluminide diffusion coatings

Krystyna Stiller (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Johan Angenete (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
15th International Congress on Electron Microscopy (ICEM-15) (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur