CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Insights into Physician Scheduling: a case study of public hospital departments in Sweden

Marco Santos (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Henrik Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
International journal of health care quality assurance/MCB University Press (0952-6862). Vol. 27 (2014), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 195014

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur