CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isothermal oxidation of conventional and Pt modified aluminide diffusion coatings on a Ni based superalloy

Johan Angenete (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Eva Bakchinova (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Krystyna Stiller (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Materials science forum Vol. 369-372 (2001), 2, p. 663-670.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1950

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur