CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collectively authoring inter­‐organizational collaboration: A case of long-­term open innovation collaboration

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
EGOS conference, Rotterdam, 3-5 July (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-03-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 194966

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur