CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the wave climate of the southern Baltic

Nils Mårtensson (Institutionen för vattenbyggnad) ; Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg,1987. - 63 bl. s.
[Rapport]

Nyckelord: Wave energy. CTH


LicentiatarbeteDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 19493

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A 15