CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategier för renovering och ombyggnad av flerbostadshus från 1940-1960-talet: Strategimatris - ett exempel

Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Leif Andersson
Bygg och Teknik Nr 2/2014, p. 12-20. (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: hållbar renovering, folkhemmet, strategiDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-03-13. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 194911

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Tvärvetenskapliga studier
Arkitektur

Chalmers infrastruktur