CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SEM and TEM studies of PtAl diffusion coatings under isothermal oxidation

Johan Angenete (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Krystyna Stiller (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Materials at high temperatures Vol. 17 (2000), 2, p. 179-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur