CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient iteration schemes for anisotropic hyperelasto-plasticity

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Andreas Menzel
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 66 (2006), 4, p. 707-721.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: staggered iteration, quasi-Newton, large strains, hyperelasto-plasticity, anisotropy, damage, kinematic hardeningDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 19485

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur